hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
 

ICA Maxis kunder hjälper hemlösa

Två glada företrädare för ICA Maxi i Råå och Helsingborg kunde på onsdagen överräcka drygt 40.000 kr till en ännu gladare Björn Anderberg ordförande för Frihamnen/Hemlösas Hus.
- Det är helt och hållet våra kunders förtjänst att vi på det här viset kan hjälpa de verkligt behövande sade Jonas Olofsson på ICA Maxi Råå.
- De har gjort ett aktivt val och köpt en plastkasse med texten "JAG STÖDJER DE HEMLÖSA I HELSINGBORG" och överskottet kan vi nu lämna till Stödfonden för Hemlösas Hus.
-Ja våra kunder har snabbt sett till att kassarna tagit slut, jag tror att alla vill hjälpa till i dessa bistra tider tillade kollegan Peter Ahlberg från ICA Maxi Helsingborg.
- Hemlösas Hus och de som bor där behöver allt stöd man kan få menade en mycket tacksam Björn Anderberg, som lovordade initiativet och ICA Maxis kunder.

 

Maxi