hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
Om Oss

Styrelse för Frihamnen/Hemlösas Hus i Helsingborg.

 

Styrelsen enligt beslut på Frihamnens årsmöte

Ordinarie ledamöter:
Björn O. Anderberg: ordförande  
Olof Mathiasson: vice ordförande  
Göran Elnegård  
Bo Cederholm  
Ann-Christin Nilsson  
Anna Rosdal  
Madeléne Jonsson  
Kristina Albinsson  
Lennart Wahlgren  
   
Revisorer:
Kjell Nilsson, auktoriserad revisor  
Hans Otto, auktoriserad revisor