hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
Media

Webb/Tidningsartiklar

 

Socialnämndens ordförande skapar mer problem än han löser.

Socialnämndens ordförande har på sitt sedvanliga sätt tagit stora , yviga ord i sin mun. ( HD 16/4-14).

Bakgrund
Socialnämnden och Frihamnen / Hemlösas Hus slöt ett avtal för åren 2011 – 2013. Frihamnen har fullföljt vår del av avtalet till punkt och pricka. Däremot socialnämnden har inte ställt upp med den anslagsnivå som vi avtalade om. Socialnämnden hade också i avtalet förpliktigat sig att under avtalsperioden bygga upp långsiktiga alternativ för de hemlösa så att Hemlösas Hus vid avtalsperiodens slut skulle kunna fasa ut sin nattverksamhet och åren framöver fördjupa sin dagverksamhet.

Läget senaste årsskiftet.
Antalet akut hemlösa i Helsingborg är inte noll. Tvärsom. Antalet har ökat senaste året med mer än 50%. Vid mätning i februari kom socialförvaltningen fram till 122 individer var akut hemlösa. ( Antalet hemlösa enligt Socialstyrelsens mall är säkert minst 900 personer i Hbg. En nationellt mycket hög siffra.)

Hemlösas Hus med våra 36 sängar är fn fullbelagt varje natt sedan i höstas. Dessutom sover några gäster i våra TV-soffor i dagavdelningen. Vad värre är att vi också pga av platsbrist i vinter varit tvungna att avvisa en del hemlösa. ( Brandbestämmelserna begränsar antalet gäster i lokalerna )

2014.
Vårt bokslut för 2013 visar en förlust på 200,000:- Budgeten 2014 med ett minskat kommunalt anslag, höjda lokalhyror från kommunen, avtalsenliga höjningar av personalens löner landar på minus en miljon. Till detta kommer så som lök på laxen socialnämndens ordförandes ( KD ) många bisarra påhopp på vår verksamhet.

Med dessa fakta på bordet kom vår styrelse – med tungt hjärta - enigt fram till att vi av ekonomiska skäl måste stänga verksamheten. En verksamhet som sedan år 2000 varit till stor gagn för de hemlösa, de fattigaste i vårt samhälle.

Framtiden
Nu säger ledningen för socialnämnden att de skall kavla upp ärmarna och lösa hemlöshetsfrågan till oktober 2014. Man säger att man skall satsa på långsiktiga lösningar. Det tycker vi är bra. Det har vi dock hört i många år nu. Långsiktiga lösningar får inte utesluta nödvändiga akuta åtgärder typ jourboende, såsom Hemlösas Hus. - Kon får inte dö mens gräset gror!

En läkare har berättat att Hemlösas Hus troligen har räddat 4 – 5 personer från att dö i lunginflammationer per år. Hur blir det kommande vinter? Socialnämndens ordförandens floskler hjälper ingen. Det krävs konkreta handlingar. Hittills har det mest varit tafatta försök och en flod av ord, ord......

Hemlösas Hus vill – om de ekonomiska villkoren uppfylls – hjälpa de mest utsatta och de fattigaste så de slipper dö i förtid. De skulle då sedan också få möjlighet att ta del av socialnämndens utlovade långsiktiga lösningar till ett värdigt liv.


Styrelsen för Frihamnen / Hemlösas Hus.
Björn O. Anderberg
ordförande

Olof Mathiasson
vice-ordförande


Lundström och de hemlösa

8 april, 2014 klockan 17:22

Socialnämndens behandling av Hemlösas hus är en skam för Helsingborg.
Minus 100 000 för de hemlösa, + 300 miljoner till manlig elitidrott för ombyggnad av Olympia.

Läs Inlägget på HDs hemsida


Humanismens högborg?

Chef för biståndsgruppen på individ och familjeförvaltningen på Landskrona stad, apropå barnfamiljer: "Det är sällan lämpligt att låta barn bo på gatan"
Läs artikeln på HDs hemsida (Publicerad 4 november 2013 kl. 21:00)

Ansvarigt kommunalråd nöjd; "Vi jobbar med de här frågorna på ett i princip identiskt sätt som andra kommuner."
Läs artikeln på HDs hemsida (Publicerad 5 november 2013 kl. 16:28)


Kommunen satsar på nytt boende för hemlösa

Läs Inlägget på HDs hemsida (Publicerad 16 oktober 2013 kl. 16:49)


"Varför förstöra ett bra koncept?"

Läs Inlägget på HDs hemsida (Publicerad 16 oktober 2013 kl. 17:22)


Frihamnens eldsjäl kritisk

Läs Inlägget på HDs hemsida (Publicerad 16 oktober 2013 kl. 17:22)


De hemlösa ut i kylan i iskalla Helsingborg

Socialnämndens ordförande Anders Lundström hotade i HD i måndags Hemlösas hus.

Läs Inlägget på HDs hemsida (Inlägget skrevs den 5 februari, 2013 klockan 22:41)


En insändare i HD - 2013-02-09

hd


Kravmärkt hemlöshet

Både akuta och långsiktiga åtgärder behövs.

Läs artikeln på HDs hemsida Publicerad 7 februari 2013 kl. 04:00


Boten mot hemlöshet: ett hem

Handlar det om att människor ska bli nyktra och drogfria för att få hjälp finns det ett par hundra års beprövad erfarenhet som visar att sådana krav inte fungerar, skriver Åsa Moberg.

Läs artikeln på HDs hemsida Publicerad 7 februari 2013 kl. 04:00


Hem&Hyra - Expert på hemlöshet kritiserar hårda uthyrningskrav


En insändare i HD - 2013-01-29

Hd


En insändare i HD - 2013-01-22

hd


En insändare i HD - 2013-01-12
Hd

 


HD
Läs artikeln och läsarnas kommentarer på HDs hemsida
Publicerad 17 december 2012 kl. 17:02

En insändare i HD - 2012-12-21
hd insändare


En insändare i HD - 2012-12-22
hd


En insändare i HD - 2012-12-27
hd

 


Citi


HD - Före detta hemlös blev "Årets granne"
HD - Kvinna i Domsten gav hus till hemlösa
HD - Simmare stödjer Hemlösas hus
HD - Kalender för hemlösa

Sverigesradio - Fotbolls-EM kan rädda Hemlösas hus
HD - Hemlösas hus går back - nu hotas öppettiderna
HD - Förtydligande om Hemlösas hus
svt.se - Hemlösas hus hotat
Hillesgårdspriset