hemlosashead

logo stödfongen

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem.
Det finns idag drygt 800 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva.
Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.Frihamnen - Hemlösas Hus
Västra Sandgatan 15
252 25 Helsingborg
Telefon 042 - 14 16 66
Email: info@hemlosashus.se


90 konto


Hemlösas Hus - Frihamnen

Välkommen

Lundström och de hemlösa

8 april, 2014 klockan 17:22

Socialnämndens behandling av Hemlösas hus är en skam för Helsingborg.
Minus 100 000 för de hemlösa, + 300 miljoner till manlig elitidrott för ombyggnad av Olympia.

Läs Inlägget på HDs hemsida


Hemlösas Hus – verkligheten och sanningen

 

Hemlösas Hus stänger och lägger ner. Det är det budskap som socialnämnden basunerar ut i massmedia. Tyvärr är det sant, likaså att det är socialnämnden som är orsaken till nedläggningen. Ingen av oss i verksamheten vill stänga men socialnämndens inställning och främst dess ordförandes – med tydligen instämmande från övriga i socialnämnden – klappjakt på oss har tvingat fram vårt beslut.

Så här ser verkligheten bakom Hemlösas Hus ut. Vi har till fromma för de medmänniskor, som har det särskilt svårt i vårt Helsingborg och detta i många fall på grund av de sociala myndigheternas tillkortakommanden, drivit Hemlösas Hus sedan år 2000. Först med enbart dagverksamhet och från 2006 också med 36 övernattningsplatser. Vi har dagligen haft en genomströmning av 50 -70 gäster och ofta fullbelagt på natten, i synnerhet under den kalla årstiden. Då kan vi många gånger inte bereda alla nattlogi. Efter ansökan, som vi tvingats skriva varje år, har socialnämnden beviljat oss ett föreningsbidrag, som trots vår tydliga verksamhetsbeskrivning årligen legat en till en och en halv miljon kronor under den nivå som vi angett som vår behovs- och ambitionsnivå. Sanningen är att vi kunnat driva huset till en anständig nivå endast tack vare ideellt arbete och framför allt genom de frikostiga gåvor i form av pengar, varor och tjänster, som vi fått från våra över tusen medlemmar och företag i staden. Det har hela tiden varit en kamp mot socialnämnden och dess tjänstemän för att få bidrag till en verksamhet, som är myndighetens skyldighet och ansvar. Som jämförelse kan nämnas att socialnämndens egen institution för hemlösa, Fenix på Gåsebäck, med samma antal platser som vi har, får mer än dubbelt så mycket i bidrag från socialen. Fenix får ca 8 miljoner per år, vi får 3,75 miljoner. Denna kamp för vår överlevnad har trappats upp under den senaste fyraårsperioden med Anders Lundströms (KD) ordförandeskap i socialnämnden.

Lundström har med sin uttalade negativa inställning till vår verksamhet mobbat oss i tid och otid. Hans syfte är tydligt; vi ska bort som den fristående aktör vi är i arbetet för den utsatta grupp av medmänniskor som är vår målgrupp. Han har tyvärr fått med sig socialnämnden i Helsingborg att för innevarande år krympa vårt redan knapra kommunala bidrag ytterligare med 100 000:-. Samtidigt beslutar man 0:- kronor i bidrag för nattverksamhet efter första kvartalet 2015. För helåret 2015 ger man oss vidare ett utvecklingsbidrag (!) för dagverksamhet om totalt 500 000:- Enbart våra kostnader för lokaler, renhållning mm uppgår till 585 000:-/år! Således ett horribelt beslut. Det kan bara betyda att man vill få bort oss och därmed också få tyst på en aktör som man uppfattar som obekväm.

För ett par veckor sedan fick vi en förfrågan från nämnden om att förlänga vår nattverksamhet till den 1 oktober 2015. Detta eftersom nybygget – som ännu inte är påbörjat - som ska friställa platser på det före detta motellet Kronan är försenat. För detta skulle samma otillräckliga bidrag som tidigare erhållas. Det säger sig självt att vi med ett sådant skambud måste avvisa nämndens förfrågan.

Den bittra verkligheten är att vi gick med nära 200 000 kronors förlust under 2013, trots att vi fick ca 900 000 kronor i gåvor och därtill förnödenheter. Kalkylen för 2014 ligger på närmare en miljon i förlust. Allt detta är väl bekant för nämnden och socialdirektören, som då har ”sockrat” sitt skambud för 2015 med ett par hundra tusen i hyresreduktion. Som om det skulle räcka för att tillnärmelsevis täcka de reella förlusterna. Eftersom vi i styrelsen är personligt ansvariga ekonomiskt ser vi oss då ingen annan möjlighet än att varsla och säga upp personalen för stängning av Huset den 15 oktober i år. För våra 14 anställda kan detta naturligtvis vara en katastrof och för våra gäster en personlig tragedi. Vi vill verkligen inget av detta men socialnämndens behandling av vår verksamhet tvingar oss till det. Vi känner oss besvikna och uppgivna över att bli motarbetade och att inte få gehör för det ideella arbete vi bedriver. I all synnerhet som vi vet att många av våra gäster är ”sönderbehandlade” av de sociala myndigheterna och som kan motiveras till ytterligare myndighetskontakt tack vare vår personals insatser.

Avslutningsvis: det är kommunens ansvar att avskaffa hemlöshet. Vi har sett det som en humanitär insats att medverka i detta arbete. När och om kommunen har uppfyllt sitt ansvar att garantera alla tak över huvudet ska våra nattplatser upphöra. Vi är då också beredda att bedriva dagverksamhet men endast under rimliga ekonomiska villkor. Men när inträffar detta ideala tillstånd? Inte i år och heller inte de närmaste åren med idag 122 helsingborgare som saknar egen bostad.

För Styrelsen för Föreningen Frihamnen Hemlösas Hus

Björn O Anderberg
ordförande

Olof Mathiasson
vice ordförande