hemlosashead

logo stödfongen

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem.
Det finns idag drygt 800 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva.
Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.Frihamnen - Hemlösas Hus
Västra Sandgatan 15
252 25 Helsingborg
Telefon 042 - 14 16 66
Email: info@hemlosashus.se


90 konto


Hemlösas Hus - Frihamnen

Välkommen

 

Socialnämndens ordförande skapar mer problem än han löser.

Socialnämndens ordförande har på sitt sedvanliga sätt tagit stora , yviga ord i sin mun. ( HD 16/4-14).

Bakgrund
Socialnämnden och Frihamnen / Hemlösas Hus slöt ett avtal för åren 2011 – 2013. Frihamnen har fullföljt vår del av avtalet till punkt och pricka. Däremot socialnämnden har inte ställt upp med den anslagsnivå som vi avtalade om. Socialnämnden hade också i avtalet förpliktigat sig att under avtalsperioden bygga upp långsiktiga alternativ för de hemlösa så att Hemlösas Hus vid avtalsperiodens slut skulle kunna fasa ut sin nattverksamhet och åren framöver fördjupa sin dagverksamhet.

Läget senaste årsskiftet.
Antalet akut hemlösa i Helsingborg är inte noll. Tvärsom. Antalet har ökat senaste året med mer än 50%. Vid mätning i februari kom socialförvaltningen fram till 122 individer var akut hemlösa. ( Antalet hemlösa enligt Socialstyrelsens mall är säkert minst 900 personer i Hbg. En nationellt mycket hög siffra.)

Hemlösas Hus med våra 36 sängar är fn fullbelagt varje natt sedan i höstas. Dessutom sover några gäster i våra TV-soffor i dagavdelningen. Vad värre är att vi också pga av platsbrist i vinter varit tvungna att avvisa en del hemlösa. ( Brandbestämmelserna begränsar antalet gäster i lokalerna )

2014.
Vårt bokslut för 2013 visar en förlust på 200,000:- Budgeten 2014 med ett minskat kommunalt anslag, höjda lokalhyror från kommunen, avtalsenliga höjningar av personalens löner landar på minus en miljon. Till detta kommer så som lök på laxen socialnämndens ordförandes ( KD ) många bisarra påhopp på vår verksamhet.

Med dessa fakta på bordet kom vår styrelse – med tungt hjärta - enigt fram till att vi av ekonomiska skäl måste stänga verksamheten. En verksamhet som sedan år 2000 varit till stor gagn för de hemlösa, de fattigaste i vårt samhälle.

Framtiden
Nu säger ledningen för socialnämnden att de skall kavla upp ärmarna och lösa hemlöshetsfrågan till oktober 2014. Man säger att man skall satsa på långsiktiga lösningar. Det tycker vi är bra. Det har vi dock hört i många år nu. Långsiktiga lösningar får inte utesluta nödvändiga akuta åtgärder typ jourboende, såsom Hemlösas Hus. - Kon får inte dö mens gräset gror!

En läkare har berättat att Hemlösas Hus troligen har räddat 4 – 5 personer från att dö i lunginflammationer per år. Hur blir det kommande vinter? Socialnämndens ordförandens floskler hjälper ingen. Det krävs konkreta handlingar. Hittills har det mest varit tafatta försök och en flod av ord, ord......

Hemlösas Hus vill – om de ekonomiska villkoren uppfylls – hjälpa de mest utsatta och de fattigaste så de slipper dö i förtid. De skulle då sedan också få möjlighet att ta del av socialnämndens utlovade långsiktiga lösningar till ett värdigt liv.


Styrelsen för Frihamnen / Hemlösas Hus.
Björn O. Anderberg
ordförande

Olof Mathiasson
vice-ordförande


Lundström och de hemlösa

8 april, 2014 klockan 17:22

Socialnämndens behandling av Hemlösas hus är en skam för Helsingborg.
Minus 100 000 för de hemlösa, + 300 miljoner till manlig elitidrott för ombyggnad av Olympia.

Läs Inlägget på HDs hemsida