hemlosashead

logo stödfongen

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem.
Det finns idag drygt 800 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva.
Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.Frihamnen - Hemlösas Hus
Västra Sandgatan 15
252 25 Helsingborg
Telefon 042 - 14 16 66
Email: info@hemlosashus.se


90 konto


Hemlösas Hus - Frihamnen

Välkommen

Sveriges radio P3 tankesmedjan har nominerat Helsingborg till Sveriges sämsta vinterkommun!


Jul2014

 Julannons 2014 (hämta pdf)


"Vi håller på så länge vi orkar"

Läs artikeln på HDs hemsida (Publicerad 3 november 2014 kl. 18:26
Uppdaterad 20:01)

 


Idag 3 November, 2014 kl. 17.00 är det en demostration på Rådhustorget .
Kl. 18.00 avgår ett demostrationståg till Hemlösas hus.


Demonstration för Hemlösas hus

Ockupationen av Hemlösas hus fortsätter och på måndag hålls en demonstration.
Läs artikeln på HDs hemsida (Publicerad 1 november 2014 kl. 11:20)


Låst läge i Hemlösas hus-konflikten.

Framåt fredagskvällen började ungdomarna att samlas vid Hemlösas hus. "Vi är många och kan ockupera så länge som det behövs", säger de.
Läs artikeln på HDs hemsida (Publicerad 17 oktober 2014 kl. 20:53)


Idag den 15 oktober stänger Hemlösas Hus sin nattverksamhet.


SVT - "Vi är inte bara sopor längs gatorna"


HD - "Vi är engagerade i allas rättigheter"


Öppet brev till Helsingborgs politiker.

Historik
Hemlösas Hus startade sin verksamhet vid senaste sekelskiftet. Först enbart med dagverksamhet. För 10 år sedan även med sovande nattgäster. Fn har vi 35 sängplatser och håller Hemlösas Hus öppet 24 timmar / dygn under årets alla dagar. Detta kan vi göra tack vare ett nära samarbete med Värmestugans ideella krafter. Vi har genom åren fått stort stöd från allmänheten, såväl privatpersoner, företag samt allehanda organisationer. Tack vare detta mångomfattande och generösa stöd har vi kunnat driva verksamheten vidare, trots kommunens njugga bidrag.

Nu-läget
Senaste mandatperioden har vårt kommunala bidrag ytterligare strypts undan för undan. Våren 2014 fann vi att nu går det inte att längre driva verksamheten vidare av ekonomiska skäl. All personal blev därför varslade om uppsägning. Under försommaren fann vi dock andra inkomstkällor som tillsammans med ytterligare generösa bidrag från allmänheten gjorde att vi kanske ändå skulle kunna driva nattverksamheten vidare. Vår styrelse meddelade detta vårt erbjudande till socialnämndens ledning skriftligen den 22 juni samt den 22 september. Erbjudandet innebar att vi skulle kunna driva vår verksamhet vidare på oförändrade villkor. Vi ville dock inte acceptera socialnämndens motförslag med bl a krav på att vår personal skulle registrera gästernas personnummer, psykiska sjukdomar, missbruk, ekonomi etc, ( Detta skulle troligen strida mot personuppgiftslagen). Däremot förklarade vi oss beredda till fortsatt förhandling, men detta avvisades.

Sovavdelningen
Något egentligt svar har vi inte fått från socialnämnden direkt till oss. Men har däremot kunnat läsa i tidningarna om ledningens utställda garantier att allt skall ordna sig för alla. Det är bra om det är sant. Men blir det så? Av en händelse fick vi för mindre än en månad sedan vetskap om att vår förhyrda sovrumsavdelning skulle rivas den 16 oktober och köras på Filbornatippen! Vi önskade då köpa byggnaden. Men svaret var kort och bestämt. ”Nej, den skall rivas, det har ”kommunen” bestämt. Punkt slut.” Vi anmälde bums ärendet till Hyresnämnden i Malmö. Inför smäleken att få betala oss ett stort skadestånd kovände kommunen och har nu lovat oss att få hyra sovavdelningen. Dock vill man i hyreskontraktet nu villkora att vi inte får ha nattgäster, utan enbart bedriva en utvidgad dagverksamhet i lokalerna.

Dagens situation
Natten till idag(den 13 oktober 2014) sov fortfarande 23 personer i Hemlösas Hus sängar. Bland våra gäster är det är stor oro och misstro mot uttalade ”garantier” och löften. - Skall kommunen lyckas infria sina garantier nu och i framtiden? Vi upprepar därför vårt erbjudande från den 22 juni och den 22 september och erbjuder oss att på oförändrade villkor driva Hemlösas Hus vidare ett år till eller längre tid om det finns behov av våra tjänster. Vi är - med tanke på socialnämndens ordförandes agerande i våras i det riksbekanta och famösa adoptionsärendet - inte säkra på att våra tidigare erbjudande kommit socialnämndens ledamöter till del i detta ärende heller, Därför nu detta Öppna brev. Framtid När kommunen har infriat alla sina löften och behovet är täckt med bättre boendemiljö än det vi kan erbjuda avser vi att driva enbart en utökad och fördjupad dagverksamhet i våra lokaler på Hemlösas Hus. Till gagn för de fattigaste och utslagna i vår stad. För detta arbete har vi i september 2014 ansökt hos socialnämnden om bidrag. Något svar har vi dock ännu inte erhållit.

Helsingborg den 13 oktober 2014.
Styrelsen för Frihamnen / Hemlösas Hus