hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
Om Oss

Frivilligarbete på Hemlösas Hus

 

Personal och arbetsuppgifter

Hemlösas Hus på Västra Sandgatan drivs dels med anställd personal och dels med hjälp av frivilligarbetare. För närvarande är tre frivilligarbetare knutna till verksamheten och vi hälsar fler välkomna att arbeta i Huset med följande uppgifter

Minimiålder och körkort

Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande, därför har vi en minimiålder på 20 år för alla som arbetar i verksamheten. Större partier gåvor måste hämtas med bil, därför är innehav av körkort önskvärt.

Second-hand-butikerna "Kom Igen – Om Igen"

I vår andra second-hand-butik som för närvarande finns på Troedsgatan drivs verksamheten helt och hållet med frivilliga krafter. Vi håller öppet lördagar under perioderna januari – maj och september – december kl 11:00 – 14:00. Vi är minst 2 personer på plats och hälsar fler intresserade frivilliga, även till den verksamheten.

Kontakt

Du som är intresserad av frivilligarbete i Hemlösas Hus är välkommen att kontakta Carina som ansvarar för introduktion och schemaläggning av alla frivilliga tel: 042-141 666.
Du som är intresserad av frivilligarbete på Troedsgatan är välkommen att kontakta Kristina på tel: 0709-312738.