hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
Stöd Oss

Gåva/Testamente

 

Om eller när du bestämmer dig för att ge gåvor eller testamentera tillgångar till olika personer, kommer du troligtvis också vilja ge gåvor eller testamentera tillgångar till organisationer, som bedriver forsknings och/eller hjälpverksamhet.

Ett lokalt alternativ är Frihamnen/Hemlösas Hus i kombination med Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg.
Stödfonden har 90-konto. Här kommer gåvor och testamenterade tillgångar hjälpa de mest behövande i vårt samhälle. Först och främst får dessa människor sina allra nödvändigaste behov tillgodosedda. Efter hand får flertalet hjälp med att bli fria från sitt beroende av droger av olika slag.

BG 5535-8055
PG 90 0352-6

Testamente - information och mallar
Testamente - guide
Mallar för arv och testamente