Läser in...

Frihamnen i Helsingborg

Hemlösas Hus - Frihamnen i Helsingborg är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att arbeta för att förhindra hemlöshet i Helsingborg och för att ge de hemlösa en bättre livskvalitet.

En av föreningens uppgifter är att förvalta och driva lokaler för de hemlösa, för närvarande belägna i De Hemlösas Hus på Västra Sandgatan 15.

”Föreningen skall verka för att de hemlösa successivt får ett allt större inflytande i föreningen. Vidare skall föreningen samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med hemlöshetsfrågan.” (citat från Frihamnens stadgar). Föreningen är öppen för alla, såväl fysiska som juridiska personer, som är intresserade av hemlöshetsfrågans lösning.

Frihamnens bakgrund.

Ideella föreningen Frihamnen i Helsingborg är politiskt och religiöst obunden. Hemlösas Hus startades år 2000 som ett lokalt samverkansprojekt, och var statligt finansierat av Projekt Hemlösa. Föreningen bildades något år senare och övertog driften av Hemlösas Hus år 2001, då den statliga finansieringen avslutades. Föreningen Frihamnen drivs med ett årligt kommunalt bidrag i botten. I övrigt finansieras verksamheten i Hemlösas Hus med hjälp av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Vi har sedan våren 2005 ett 90.000-pg-nummer.

Frihamnens vision.

Vår vision är att alla helsingborgare inte bara skall ha en säng för natten utan också ett rum i samhället – ett eget hem!

Frihamnens värderingar.

Vår grund

  • Hemlösa kan förändra sin situation om de rätta förutsättningarna finns.
  • Motivation att förbättra sitt liv, är inte en mänsklig egenskap, som endast vissa av oss har, medan den är ouppnåelig för andra. Det finns inga hemlösa som är hopplösa fall!

Gästfokus

  • Vi glömmer aldrig vem vi är till för.

Respekt och empati

  • Vårt arbete skall alltid präglas av medkänsla, delaktighet samt respekt för individens integritet.

Nytänkande

  • Vi vill ha medarbetare som tar initiativ och ser nya vägar att utveckla och förbättra vår verksamhet med/bland/för de hemlösa.

Samhällsnyttan

  • Vi eftersträvar uthålliga och utvecklande relationer till våra gäster, för att öka samhällsnyttan av vårt arbete.