Läser in...

Hjälp oss hjälpa!

Bidra med mat, pengar,
kläder eller volontärarbete.

Hjälp oss hjälpa!

Du kan göra skillnad.

Sträck ut en hand och bidra med det du kan.

Du kan göra skillnad.

Omedelbar hjälp.

Ett varmt mål mat, en varm dusch
och rena kläder gör stor skillnad.

Omedelbar hjälp.

Välkommen till Hemlösas Hus!

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 700 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa. Se även videon om Hemlösas Hus.