Läser in...

Skatterabatt vid gåvor

Riksdagen har beslutat att gåvoskatteavdraget ska återinföras. Det betyder att privatpersoner, fyllda 18 år, som efter den 23 september 2019 ger oss gåvor får en rabatt på 25%. Villkoret är att gåvan uppgår till minst 200 kr per gåvotillfälle. Skatterabatten gäller endast gåvomottagare som är godkända av Skatteverket. Stödfonden/Frihamnen är godkända av Skatteverket.

Givaren måste uppge sitt namn och personnummer. Det totala gåvobeloppet måste uppgå till minst 2000 kr per år för samtliga dina godkända gåvomottagare, då avräknas skatterabatten på din skattsedel. Det högsta belopp som går att få skattereduktion för är totalt 6000 kr per år.

Exempel:
Skänker du till oss 4000 kr under ett år, så minskas din skatt med 1000 kr.