Läser in...

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Västra Sandgatan 15
Postadress: Norden 586, 252 79 Helsingborg
Telefon: 042-14 16 66
Email: info@hemlosashus.se

Eniro karta

Föreståndare Carina Tegnér
Email: ct.hemlosashus@telia.com

Ordförande Björn O. Anderberg
Email: bjorn.o.anderberg@hemlosashus.se

PG 90 0352-6
BG 5535-8055