Läser in...

Om oss

Verksamhetsbeskrivning för Hemlösas Hus.

Bakgrund och övergripande mål.

De Hemlösas Hus har tillkommit som en del i det nu avslutade Projekt Hemlösas verksamhet. Det långsiktiga målet är att det inte skall finnas några hemlösa i Helsingborg. Föreningen Frihamnen skall följaktligen verka för att huset på sikt blir onödigt. Vårt långsiktiga arbete grundar sig på Projekt Hemlösas fem motto; Medverkan, Medmänsklighet, Motivation, Mål och Mångfald.

Syftet med huset.

Grundidén med huset är att det skall fungera som ett hem för hemlösa och rotlösa människor. Här skall man kunna känna gemenskap och kärlek samt utvecklas som människa. Huset skall fungera som ett socialt centrum, som ger de hemlösa en trygg hemmiljö. I huset skall alla vara välkomna även om de är drogpåverkade. Dock är all hantering av droger i huset och dess närhet strängt förbjudet, liksom allt våld eller hot om våld.

Medverkan.

En grundläggande idé är att de hemlösa själva skall ha stort inflytande på de aktiviteter som anordnas i huset.

Organisation.

Huvudman för huset är den politisk och religiöst oberoende föreningen Frihamnen i Helsingborg. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av hemlöshetsfrågan – fysiska och juridiska personer och självfallet också de hemlösa själva. Årsavgiften är graderad efter betalningsförmåga.

För fysiska personer är medlemsavgiften 100:-/år. För juridiska personer är avgiften 500:-/år.

Utvärdering.

De Hemlösas Hus har startat som en försöksverksamhet. Formerna måste därför ses över regelbundet och revideras när så är erforderligt.