Läser in...

Hantering av personuppgifter

Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den kallas för Dataskydds­förordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter korrekt.

Hemlösas Hus, Frihamnen i Helsingborg och Stödfonden behöver hantera vissa personuppgifter om dig som är medlem, eller som har köpt minnesblad eller gåvobrev för att vi ska kunna utföra beställningen.

För dem som köper gåvobrev sparar vi mottagarens namn och adress, givarens namn, givarens telefonnummer samt givarens e-postadress.

För dem som köper minnesblad sparar vi namn på den du vill hedra, givarens namn, givarens postadress, givarens telefonnummer samt givarens e-postadress.

För dem som registrerar sig som medlem sparar vi namn, postadress, telefonnummer, e-postadress.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så samtycker du till att uppgifterna hanteras och lagras av Stödfonen som personuppgiftsansvarig och som av oss förvaras på ett säkert sätt. Inga personuppgifter delas med tredje part.

Du har rätt enligt art. 15 i Dataskyddsförordningen att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt art. 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter vi behandlar om dig.

Vidare har du enligt art. 17 i Dataskyddsförordningen rätt att begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de har samlats in och behandlats.