Läser in...

Styrelse för föreningen Frihamnen i Helsingborg

Styrelsen enligt beslut på Frihamnens årsmöte

Ordinarie ledamöter:
Björn O. Anderberg: ordförande
Bo Cederholm
Angela Elek, Värmestugan
Göran Elnegård
P-O Gunnarsson
Birgitta Möller
Ann-Christin Nilsson
Carina Tegnér
Lennart Wahlgren

Revisorer:
Kjell Nilsson, auktoriserad revisor
Hans Otto, auktoriserad revisor