Läser in...

Om testamente

Om du önskar att andra än dina legala arvingar skall erhålla arv efter dig måste du upprätta ett testamente. Kvarlåtenskapen är den samlade förmögenhet och den egendom i övrigt som du efterlämnar vid din bortgång. Du/ni kan i ett testamente bestämma att ett visst belopp eller bestämda föremål skall tillfalla den eller de personer eller organisationer (testamentstagare) som du vill tillgodose. Den som erhåller ett bestämt belopp eller specificerade föremål kallas ”legatarie” och är inte delägare i dödsboet. Den som istället kommer att erhålla hela kvarlåtenskapen eller en viss procentandel därav kallas universell testamentstagare och blir dödsbodelägare. För att ett testamente skall vara giltigt måste några viktiga regler uppfyllas.Om du önskar att andra än dina legala arvingar skall erhålla arv efter dig måste du upprätta ett testamente. Kvarlåtenskapen är den samlade förmögenhet och den egendom i övrigt som du efterlämnar vid din bortgång. Du/ni kan i ett testamente bestämma att ett visst belopp eller bestämda föremål skall tillfalla den eller de personer eller organisationer (testamentstagare) som du vill tillgodose. Den som erhåller ett bestämt belopp eller specificerade föremål kallas ”legatarie” och är inte delägare i dödsboet. Den som istället kommer att erhålla hela kvarlåtenskapen eller en viss procentandel därav kallas universell testamentstagare och blir dödsbodelägare. För att ett testamente skall vara giltigt måste några viktiga regler uppfyllas.

Ett vanligt förhållande är att makar eller sambos skriver ett gemensamt testamente som innebär att den efterlevande av dem erhåller all den först avlidnes egendom och att testamentsgivarna också bestämmer vad som skall ske med egendomen efter bådas bortgång, t.ex. för något välgörande ändamål. Då kan det vara lämpligt att anlita någon expert på testamente, t.ex. advokat, bankjurist eller annan familjejurist.

Testamentera till Stödfonden

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, helt kostnadsfritt! Genom att testamentera en valfri summa till förmån för Stödfonden och vårt ändamål blir testamentet helt gratis för dig. Samtidigt gör du enorm skillnad i vårt arbete för de fattigaste i vårt samhälle.

Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online – antingen själv eller tillsammans med en sambo eller make. Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till vår verksamhet. Ett juridiskt giltigt testamente skapas kostnadsfritt, baserat på dina svar.

Har du redan ett testamente sedan tidigare? Välj mellan att helt ersätta ditt tidigare testamente, eller bara göra ett tillägg. Det tar inte ens 10 minuter, och självklart kan du återkalla eller göra ändringar i testamentet om du skulle ångra dig.

Länk till Jurios hemsida: https://www.jurio.com/se/dokument-privatperson/arv/testamente

Tänk på att ange person- eller organisationsnummer för dina testaments¬tagare, exempelvis Stödfonden för hemlösa i Helsingborg, organisationsnummer 843003-3160. För att vara giltigt skall ett testamente undertecknas av två testaments¬vittnen samtidigt som du/ni undertecknar ditt/ert testamente. Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet. Vår samarbetspartner Jurio kan hjälpa dig genom hela processen. Ett testamente behöver inte registreras, men bör förvaras på ett säkert ställe. Ett exempel på bevittning kan du se nedan.

”Att NN (och YY}, som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans/hennes/deras yttersta vilja och testamente och i vår samtidiga närvaro tecknat sitt/sina namn intygar vi undertecknade testamentsvittnen.”